Yrkeskompetensbevis

Scania vill genom sin rikstäckande certifierade förarutbildning öka kompetensen inom branschen och medverka så att förarna kan uppfylla lagkraven.

EU-direktivet kräver att alla lastbils- och bussförare som kör i yrkesmässig trafik ska genomgå en 35 timmars utbildning var femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB. Avsikten med de nya kraven på grundläggande utbildning och fortbildning är att förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och underlätta framtida rekryteringar av förare.

Förbättrad körfärdighet är en god investering

Att förbättra förarnas körfärdigheter och behålla den höga nivån är dessutom en god investering, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Erfarenheten visar att en bränslereducering på tio procent är fullt möjlig, något som även reducerar utsläppen. I förlängningen minskar också däcksslitage och belastning på drivlinan.

I de fem kursmodulerna kombineras teori och praktik. Alla praktiska momenten sker med Scanias utbildningsfordon. Kurserna genomförs hos Scania-återförsäljare över hela landet.

I Scanias förarutbildning ingår även att ta hand om administrationen av vilka förare som gått vilka moduler, lagra informationen i en databas, kalla till utbildning samt ansvara för slutrapportering till Transportstyrelsen.